Økonomisk støtte?

Her leser du om..

Gratis tannbehandling

Fylkeskommunen skal sørge for at den offentlige tannhelsetjenesten er tilgjengelig for alle. Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til:

  • Barn og ungdom fra fødselen til og med det året de fyller 18 år
  • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
  • Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret betaler 25 prosent
  • Andre grupper som det er fattet vedtak om

Unge voksne har fra det året de fyller 21 til og med året de dyller 24 år, rett til  utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud. Dette tilbudet innebærer at de betaler 25 prosent av takster for tannbehandling fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet..

Fylkeskommunen skal sørge for å tilby slike tjenester i områder av fylket der det ikke foreligger annet tilstrekkelig tilbud. I tillegg gis noen grupper gratis tannhelsehjelp basert på Stortingets budsjettvedtak (personer utsatte for tortur/overgrep og med odontofobi, rusmisbrukere og innsatte).

Hva dekkes av utgifter til tannbehandling for voksne?

Noen kan få stønad gjennom Folketrygden til tannbehandling etter visse kriterier ved sykdom. HELFO, Helseøkonomiforvaltningen, administrerer utbetalingene.

Du kan få rådgivning hos tannpleieren om du er berettiget til stønad eller ikke.

Personer med gitte lidelser og/eller sykdomstilstander i munnhulen kan få offentlig finansierte tannhelsetjenester etter folketrygdens regelverk. Størstedelen av tannbehandling med trygdefinansiering blir utført i privat sektor.

Lurer du på hva som dekkes når det gjelder tannhelsetjenester?
Hvorfor må du betale, til tross for at du har frikort?
Les artikkelen om Refusjon for tannkjøttsykdom på RenMunn.no
I artikkelen forklarer Tannpleier Christine Forum Ekeland hvordan det hele fungerer, samt hva refusjon, egenandel og frikort egentlig betyr på nettsiden Ren Munn.

Du finner også Ren Munn på Instagram og Facebook. Tannpleier Christine legger ut tips og råd jevnlig – verdt å følge!