Om oss

Her leser du om..

Gode råd for god munnhygiene

Norsk Tannpleierforening er en partipolitisk uavhengig og selvstendig fag- og yrkesorganisasjon for autoriserte tannpleiere i offentlig og privat sektor, studenter og yrkespassive tannpleiere. 

Norsk Tannpleierforening arbeider med lønns- og arbeidsforhold og fagpolitiske oppgaver som påvirker tannpleiernes yrkesutøvelse.

Tannpleierforeningen har over 900 yrkesaktive medlemmer. Fra 1/1/2022 er Norsk Tannpleierforening et selvstendig forbund tilsluttet hovedorganisasjonen Unio.

Leder i Norsk Tannpleierforening er Hilde Aga. Hun har sittet som leder siden 2010.