Fluor

Her leser du om..

Virkningen av fluor

Fluor styrker emaljen på tennene, og er et godt hjelpemiddel for å hindre karies.

Det har i mange år blitt forsket på virkningen av fluor. Fluor i riktig dose styrker emaljen på tennene. Fluor har blitt tilsatt de aller fleste tannkremer som en del av forebyggende tannpleie. Det er godt dokumentert i mange studier at fluor har en positiv og viktig effekt for å forebygge hull i tennene. Fluor har vist seg å være så effektivt mot hull i tennene at forskere i dag, av etiske grunner, ikke lenger får lov til å utføre eksperimenter der en kontrollgruppe av barn pusser tennene med tannkrem uten fluor.

Det finnes mange produkter som inneholder fluor. De mest vanlige er tannkrem, fluortabletter, fluorskyll, og fluortyggegummi. Tannpuss med fluortannkrem 2 ganger daglig er for de fleste nok for å bevare sunne tenner med lav risiko for hull. Men det er mange faktorer som spiller inn. Om nødvendig, kan tannpleier anbefale ekstra fluortilskudd eller pensle en spesiell fluorlakk på tennene.

Fluorskyll

Det er stor variasjon i hvor mye fluor det er i munnskyll, så her gjelder det å følge med.  Det er også forskjellige måter å merke innholdet av fluor i dem, så det kan være vanskelig å orientere seg.

Dersom du spør på tannklinikken eller apoteket kan deg gi deg god hjelp.

Tannkrem med ekstra mye fluor

Det finnes både reseptbelagt og reseptfri høyfluorid tannpasta for personer over 16 år med økt risiko for hull i tennene. 

Hør med tannpleier om dette kan være aktuelt for deg om du har mange hull på en gang.

Er fluor giftig?

Formen av fluor som fluor er basert på, er et element kjent fra periodisk tabell under bokstaven F. Fluor forekommer ikke i ren form naturlig, men i flere mineraler og kjemiske forbindelser. Da kalles den fluorid

Fluorid finnes over alt i naturen, i en eller annen form. Fluor som brukes i tannkrem og andre munnpleieprodukter er fluorid. Fluorid er kjemiske forbindelser som inneholder fluorionet, Fluor er et naturlig forekommende stoff i drikkevann noen steder i Norge, men i svært små mengder. Tannkrem inneholder også svært lite fluor. Ifølge vitenskapen er det ingenting å være redd for når du pusser tennene, med mindre du svelger tannkrem i svært store mengder. Et barn må konsumere over en hel tube med voksen tannkrem på en gang for at det skal være fare for forgiftning. 

Fluormengde for barn

Tannpuss med fluortannkren to ganger daglig gir nok fluormengde for de fleste.

 • pusse barnets tenner med fluortannkrem fra frembrudd av første tann
 • øke mengden tannkrem gradvis;
  • begynne med en knapt synlig mengde (0,1 ml)
  • øke til en mengde tilsvarende barnets lillefingernegl fra 1—årsalder
  • øke til en ertstor mengde (0,25 ml) ved 3—årsalder
  • øke mengden ytterligere fra 5-6—årsalder.
 • hjelpe barnet med tannpuss til barnet kan utføre det godt nok selv, cirka ved 10—årsalder.

Tannkremen bør inneholde 0,1 % fluorid (1000ppm) for de yngste barna (under 5–6 år). Eldre barn kan bruke tannkrem med 0,15 % fluorid (1500ppm).