Snus og røyk

Her leser du om..

Tobakksprodukter kan gi helseskader

Røyking skader helsa og kan gi mange alvorlige sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kols og ulike kreftformer. Munnhelsa forringes ved økt risiko for at det skal oppstå betennelse i tennenes festeapparat (periodontitt). Dette kan i verste fall gi tanntap.

Bruk av snus øker risikoen for kreft og har flere andre negative effekter. Snus gir økt risiko for tidlig fødsel og dødfødsel.

Norsk Tannpleierforening, NTpF, støtter opp om kampen mot tobakksbruk sammen med ulike helseorganisasjoner. Tannpleierne oppfordres til å ta opp tobakk i samtale med sine pasienter.

Hjelp til å slutte å røyke:

Munnhelse og tobakk

Tobakk, snus og røyk, er skadelig for tenner og tannkjøtt. Derfor er kommunikasjon med pasienter om tema tobakk, en viktig del av dialogen mellom pasienter og tannpleier der det er naturlig.

Helsedirektoratet ønsker at tannhelsetjenesten skal engasjere seg i snus- og røyksluttarbeidet. Tannpleierne tar ansvar her, og kommuniserer tema overfor pasienter der det er naturlig.

Vi vet at tobakk er skadelig for tenner og tannkjøtt. Snus gir skader på slimhinnen, og kan føre til kreft i munnhulen. Bruker man snus over tid, vil overflaten på slimhinnen bli hvitaktig og fortykket i området der snusen er plassert. Slutter man å snuse, vil de fleste skader leges av seg selv. I tillegg til slimhinneforandringer, fører snus til misfarging på tenner, og kan føre til at tannkjøttet trekker seg opp på roten og pasienten får lange tannhalser. Det er en irreversibel tilstand som ikke endrer seg etter at man har sluttet med snus.

Ved behandling av tannløsningssykdommen periodontitt, blir det oppnådd bedre resultat hos ikke-røykere enn hos røykere. Dermed vil ikke-røykere få en mer vellykket behandling. Periodontitt er en betennelsesreaksjon i tannroten sitt festeapparat og kan føre til at tannen løsner. Det er anslått at ca. halvparten av personer over 40 år blir rammet av sykdommen i mild til moderat form.

Oppsummerer man kunnskapen omkring sykdommen, kan man si at ikke-røykere klarer seg bedre etter behandling av periodontitt enn røykere.

Behandling av eks-røykere og ikke-røykere, ser ut til å ha samme effekt.

Kilde: Helsedirektoratet, Norsk Tannpleierforening, Den norske tannlegeforening

Snus

Snus er ikke like farlig som røyking, men også snus inneholder helseskadelige stoffer.

Over tid er det blitt en stadig lavere andel røykere her i landet. I 2013 røykte 15 prosent daglig, mens 9 prosent røykte av og til. Snus brukes av 9 prosent daglig og 4 prosent av og til. Hver tredje innbygger i alderen 16-74 år enten røykte, brukte snus eller gjorde begge deler.

Tannroten blir avkledd av snus

Tannpleierne forteller at stadig flere pasienter får skader på grunn av snusbruk.
– Vi ser det både hos gutter og jenter, typisk hos de i 20- 30- årene, sier Hilde Aga, tidligere leder av NTpF.

– Det er flere pasienter som kommer med slimhinneforandringer på grunn av snusing i tillegg til at tannkjøttet faktisk kan trekke seg langt opp på tannroten, forteller Hilde.

Hun mener konsekvensene av tannkjøttskadene er alvorlige. For det første er det stygt, noe som burde være avskrekkende for den aldersgruppen vi snakker om her. I tillegg kan tannhalsen som kommer til syne lettere ise og det er ubehagelig. Tannen mister en del av sitt feste, og det feste som er borte, blir borte for alltid.

– Tannhalsen er ikke dekket av emalje, og er mer sårbar når den blir blottlagt. Rotoverflaten får lettere hull, i tillegg til at det lett oppstår ising, og det kan være vanskeligere å reparere denne skaden enn karies på tannkronen, sier Hilde.

Misfarget tannemalje

Ved langvarig snusbruk vil man kunne få misfargede tenner. Hildes erfaring tilsier at disse misfargingene kan være vanskelige å fjerne, især om pasienten ikke har vært grundig med renholdet av tennene. Det er en del pasienter som ønsker å få fjernet disse misfargingene etter langvarig snusbruk og da kan man forsøke å bleke tennene dersom pasienten er blitt snusfri.

Snusen påvirker kroppen

Når snusen ligger på samme sted, skjer det en hvitlig forandring i munnslimhinnen og tannkjøttet har lett for å trekke seg oppover. Opphører snusingen vil slimhinnen som regel bli normal igjen. Trekker tannkjøttet seg oppover, er det imidlertid en permanent skade som er veldig uheldig for pasienten.

Hvor farlig den hvitlige forandringen på slimhinnen er derimot usikker. Det vi er redde for, er permanente skader som kan være forstadiet til kreft. Men det har vi altså hittil ikke kunnet påvise, sier lederen for Norsk Tannpleierforening. Det er imidlertid påvist at snusbruk øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen, og at det er spesielt skadelig for gravide å bruke snus. Snusbruk påvirker fosterets utvikling.

Les mer om helseskader av snus på Helsenorge.no

Finn motivasjon, støtte og hjelp på  Facebook og/eller i  Slutta-appen.

Finn ut mer på Facebook; Slutta – din røykeslutt

Kilde: SSB, Norsk Tannvern, Norsk Tannpleierforening, Helsedirektoratet, Kreftforeningen.