Tannpleier

Her leser du om..

Hva er en tannpleier?

Tannpleiere arbeider helsefremmende og forebyggende med fokus på å fremme helse, forebygge sykdom i munnen og hindre at sykdom utvikler seg. Tannpleieren jobber forskningsbasert. På tannklinikken undersøker tennene, tar røntgen og renser og pusser tennene. Ved behov henvises videre til tannlege. Tannpleiere jobber både i offentlig og i privat sektor.

Ved regelmessige tannhelseundersøkelser får pasientene individuell veiledning og informasjon om hvordan hver enkelt skal kunne beholde en god tannhelse livet ut, samtidig som tannpleieren støtter  egeninnsats for en god munn- og tannhelse.

Start video

Hva gjør en tannpleier?

Tannpleierne hjelper deg med å opprettholde en god munnhelse hele livet.

Tannpleierne:

  • Undersøker, tar røntgenbilder og stiller diagnose
  • kartlegger pasienters helsekompetanse
  • Henviser til tannlege eller spesialist ved behov
  • Renser og polerer tennene
  • Veileder i hvordan ivareta en god munn- og tannhelse
  • Underviser pleiepersonell, elever, studenter og andre samarbeidspartnere i munn- og tannhelse
  • Samarbeider tverrfaglig og tverrsektorielt
  • Koordinerer det tverrfaglige munn- og tannhelsearbeidet

Det er fri prisfastsetting når det gjelder priser på tannhelsetjenester. Derfor kan priser hos tannleger og tannpleiere variere.

Estimerte priser:

  • Undersøkelse og to røntgenbilder, tannrens og/ eller puss og veiledning: kr 700,- til kr 1000,-
  • Behandling av marginal periodontitt (tannløsningssykdom) kan du få dekket deler av utgiften fra folketrygden.

Utdanning

Tannpleierutdanningen er et profesjonsstudium og et 3-årig bachelorprogram (180 studiepoeng). Fullført tannpleierutdanning gir autorisasjon som tannpleier og fører fram til graden bachelor i tannpleie (Bachelor in Dental Hygiene). Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø og Høgskolen Innlandet (Elverum) tilbyr tannpleierstudiet.

Video om tannpleierstudiet fra UiT 

Det grunnleggende i tannpleierutdanningen er å utvikle studentens ferdigheter til å fremme helse og forebygge sykdom. De kliniske ferdighetene oppøves ved pasientbehandling, både ved studiestedene og i praksisperioden. Tannpleieren skal kunne veilede pasienten til selv å ivareta egen tann- og munnhelse ved å møte pasienten som et likeverdig og selvstendig individ. Tannpleieren skal ha kompetanse til å vurdere tannhelseproblemer og henvise videre til tannlege ved behov. Studenten tilegner seg ulike kommunikasjonsverktøy.
Tannpleierutdanningen skal utdanne tannpleiere til å formidle, samhandle med andre yrkesgrupper og utøve selvstendig utadrettet virksomhet innen tann- og munnhelse og sykdomsforebygging.
I tillegg til det praktiske arbeidet i pasientens munnhule, er en sentral oppgave for tannpleieren å bidra til mestring også i et større perspektiv. En stor del av en tannpleiers hverdag er å jobbe tverrfaglig og samhandle med andre yrkesgrupper for å fremme helsen i befolkningen.

Tannpleieryrket er rikt på utfordringer. De fleste tannpleiere arbeider i offentlig sektor (58 %). I privat sektor fordeler de resterende 42 % seg på 77% ansettelser og 23% selvstendig næringsdrivende. Tannpleieren har autorisasjon til å drive selvstendig praksis. (tall fra okt. 2019)

Søkere tas opp på grunnlag av generell studiekompetanse, og et avgrenset antall studenter blir tatt opp på realkompetanse. Søkere rangeres også på grunnlag av skolepoeng og eventuelle plusspoeng.

Studiet gir rett til lån og stipend i Statens Lånekasse. Som student får du mulighet til å søke om studentbolig gjennom Studentsamskipnaden på studiestedet ditt. Informasjon om studiet ved de ulike universitetene og høyskolene kan du få ved å kontakte dem direkte, eller klikke på linkene øverst i teksten.

Søknadsfrist for de fleste søkere er 15. april, med unntak av noen spesielle søkergrupper som har søknadsfrist 1. mars.

Trykk her for å søke tannpleierutdanningen;  Samordna opptak.

Tannpleierne kan ta videreutdanning ved universiteter og høyskoler. USN (Universitetet i Sørøst-Norge) tilbyr videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid. Det er et samlingsbasert deltidsstudie over 2 år (60 studiepoeng). Med denne kan tannpleiere bygge videre til mastergrad i helsefremmende arbeid.