Hovedorganisasjonen Unio

Fra 1/1/2022 er Norsk Tannpleierforening tilsluttet Hovedorganisasjonen Unio.

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Vi har over 380 000 medlemmer fordelt på 14 medlemsforbund. Ragnhild Lied er Unios leder.

Unio skal være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Unio påvirker politisk på bred front for å ta vare på medlemmenes interesser, enten det er i Stortinget, overfor regjeringen eller i trepartssamarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene. Trepartssamarbeidet er den norske modellens bærebjelke, og viktig for velferd, verdiskaping og politikkutvikling.

Et organisert arbeidsliv med et godt og tillitsfullt samarbeid mellom partene sentralt og lokalt er en nøkkel til utvikling og innovasjon i arbeidslivet.

Unios egne nettsider

Andre innlegg